Miriam Marcet, lectura dramatizada en la sala Beckett.